Vyšetřovací metody

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibu.
Duplexní ultrazvukové vyšetření tepen a žil

Neinvazivní vyšetření průchodnosti tepen a žil dolních nebo horních končetin a zhodnocení morfologických změn cévní stěny. Vyšetření poskytuje velmi podrobné a přesné zhodnocení zúženin či uzávěrů tepen.  V oblasti žilního řečiště je schopno detekovat hlubokou či povrchovou žilní trombosu a zhodnotit insuficienci chlopní v oblasti hlubokého či povrchového žilního systému. Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou nad cévními strukturami, které vyšetřuje. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

UZ vyšetření karotid, vertebrálních tepen a tepen aortálního oblouku

Neinvazivní vyšetření průchodnosti přívodných mozkových tepen a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny. Vyšetření poskytuje velmi podrobné a přesné zhodnocení zúženin či uzávěrů tepen.  Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou nad cévními strukturami, které vyšetřuje. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Duplexní ultrazvukové vyšetření ledvinných tepen

Neinvazivní vyšetření průchodnosti ledvinných tepen a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny se zhodnocením významnosti stenotizace/zúžení/ těchto tepen, které můžou být příčinou špatně kontrolovaného vysokého krevního tlaku. Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou v oblasti břicha-především kolem pupku. Vyšetření vyžaduje spolupráci pacienta s krátkodobým zadržením dechu a pacient musí před vyšetřením 8hodin lačnit, aby vyšetření nebylo znehodnoceno plynatostí v oblasti žaludku a střev.

Duplexní ultrazvukové vyšetření břišní aorty

Neinvazivní zhodnocení zúžení nebo patologického /aneurysmatického/ rozšíření břišní aorty a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny. Vyšetření je zaměřené především na vyloučení aneurysmatu břišní aorty a vyloučení stenotizace břišních tepen vyživující břišní orgány. Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou v oblasti břicha-především kolem pupku. Vyšetření vyžaduje spolupráci pacienta s krátkodobým zadržením dechu. Pacient musí před vyšetřením 8hodin lačnit, aby vyšetření nebylo znehodnoceno plynatostí v oblasti žaludku a střev.

ABI index - kotník a paže

Neinvazivní měření periferních kotníkových tlaků pro určení míry nedokrevnosti dolních končetin a výpočet indexu kotník-paže/ABI/. Vyšetření spočívá v nasazení manžety tlakoměru na pravou a následně levou horní končetinu, její nafouknutí a při postupném vypouštění určení systolického krevního tlaku za pomocí dopplerometrické sondy. Stejným způsobem se určí hodnota systolického krevního tlaku na dolních končetinách, na arteriatibialisposterior/ATP/ za kotníkem a arteria dorsalis pedis/ADP/ na dorsu nohy. Index kotník-paže/ABI/ se poté vypočte jako poměr vyššího tlaku na ATP či ADP ku vyššímu tlaku, který byl naměřen na horních končetinách.Index se určí zvlášť pro pravou a levou dolní končetinu a jeho normální hodnota musí být vyšší než 0,9. ABI index nižší než 0,9 svědčí pro zhoršené prokrvení dolních končetin, které je nejčastěji dáno aterosklerotickým postižením tepen,které vede k jejich zúžení či uzávěru. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

 

Měření prstových a palcových tlaků - TBI

pletysmografické stanovení hodnoty periferního tlaku v kapilárách prstů dolních nebo horních končetin a výpočet indexu palec-paže/TBI/. Provedení a princip vyšetření je velmi podobný jako vyšetření ABI. Vyšetření je indikováno především u diabetiků, kdy ABI vyšetření je limitováno mediokalcinosou tepen dolních končetin a proto je u velkého počtu těchto pacientů nehodnotitelné. TBI je u těchto pacientů objektivním měřítkem periferního prokrvení končetin. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

 

Fotopletysmografické vyšetření žil dolních končetin

neinvazivní měření funkce žilního systému dolních končetin pomocí speciálního čidla lepeného nad vnitřní kotník a stanovení závažnosti žilní poruchy.Vyšetření je vhodné pro mobilní pacienty,protože je spojeno s pohybovým programem/ obvykle 8 polodřepů/,při jehož provádění se kvantifikuje výkonnost lýtkové svalově žilní pumpy.Vlastní vyšetření pak hlavně umožňuje rozlišení,jestli žilní porucha je přítomna v hlubokém žilního systému nebo je naopak v povrchovém žilním systému,kde eventuálně může být řešena operací nebo sklerotizací varixů.Pro hůře mobilní pacienty/ např. s postižením nosných kloubů DKK/ je možno provést toto vyšetření s modifikaci pohybového programu- pacient je vyšetřován vsedě. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta. Vzhledem ke cvičení během vyšetření by měl mít pacient k tomu uzpůsobenou obuv a oblečení.

Vyšetření úžinového syndromu -TOS

neinvazivní pletysmografické vyšetření komprese nervově cévního svazku v oblasti pletence ramenního. Vyšetřovací čidlo/malá nafukovací manžetka/ se umístí obvykle na 3.prst vyšetřované horní končetiny a pak se provádějí dané pohybové manévry s hlavou a vyšetřovanou končetinou a zjišťuje se při kterém pohybu dochází ke stlačení tepny v nervově cévním svazku, což se na periferii projeví buď oslabením nebo vymizením sledovaných pulsních křivek. Tato metodika umožňuje přesně nejen určit typ úžinového syndromu ale i závažnost komprese svazku/kompletní x nekompletní/. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

 

Vyšetření kapilární perfuze

 

neinvazivní bezbolestné a rychlé měření závažnosti ischemie dolních či horních končetin měřením kapilárních pulsních křivek, které jsou snímány z konečků prstů pomocí fotopletysmografických čidel.Tato měření umožňují vyloučit nebo potvrdit nedokrvenost na prstech dolních a horních končetin a při přítomných barevných změnách na končetinách je toto vyšetření schopno určit míru ohrožení periferní cirkulace a přesně určit i tzv. kritickou končetinovou ischemii. U hraničních stavů pak je možno toto vyšetření provádět po zátěži,kde se dále upřesní klinická významnost vyšetřovaného problému. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Vyšetření klaudikačního intervalu

Neinvazivní vyšetření zaměřené na určení tolerance zátěže u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou cév dolních končetin/ICH DK/. Vyšetření určuje toleranci zátěže /objevení se ischemických svalových bolestí končetin/ u pacientů s ICH DK při standardním zatížení na pohyblivém chodníku s rychlostí posunu 3,0 až 3,2km/h a náklonu 8 až 10stupňů. Během vyšetření je určen počáteční/objevení se ischemické svalové bolesti/ a koncový/ischemická svalová bolest, která si vynutí přerušení chůze/ klaudikační interval. Vyšetření je určeno k objektivnímu sledování vývoje ICH DK a k zhodnocení efektu konzervativní, endovaskulární či cévně chirurgické léčby. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta. Vzhledem k fysické aktivitě během vyšetření by měl mít pacient k tomu uzpůsobenou obuv a oblečení.

Vyšetření INR u warfarinizovaných pacientů

Jednoduché a rychlé vyšetření koagulace warfarinizovaných pacientů z kapilární krve pacienta. Po odběru kapilární krve z prstu/vpich jehlou do bříška prstu/ je analyzátorem bezprostředně určena hodnota INR, podle které se upraví dávka Warfarinu pacienta. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

Stanovení transkutánní tenze kyslíku (TcpO2)

Princip stanovení je založen na měření parciálního tlaku kyslíku na povrchu tkání citlivou polarografickou sondou. Měření je neinvazivní. Kyslík z kapilár difunduje přes pokožku do sondy. Elektrický proud, který v sondě vzniká, je úměrný množství kyslíku v kůži pod ní.

Vyšetření se s úspěchem využívá při diagnostice a sledování výsledků terapie ischemické nemoci dolních končetin, zejména u pacientů trpících diabetem. Při stanovení na dorzu nohy jsou za uspokojivé považovány hodnoty nad 30 mm Hg.

Kapilaroskopie

Klinická kapilaroskopie by měla být vyšetřením první volby, které dokáže jak v normálních případech vyloučit sekundární Raynaudův syndrom, tak potvrdit s vysokou specificitou jeho příčinu v případech sklerodermie, CREST syndromu a dermatomyozitidy. Hraniční kapilaroskopické nálezy vyžadují další sledování pacientů a jsou zastoupeny v angiologické praxi asi ve třetině případů.

Kontakty

Mobil: 778 772 723
Email: poruba@pedicor.cz

Ordinační Doba

Pondělí: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 19:00
Úterý : 7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:00
Středa: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 19:00
Čtvrtek: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 16:00

Smluvní Pojištovny

213 – Revírní bratrská pokladna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
111 – Všeobecná zdravotní pojištovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
211 – ZP MV
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR